ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MESSE MAKİNE, hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.

Doğal çevrenin korunup geliştirilmesi ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme bilinciyle hareket ederek, tüm üretimsel ve aksiyonel süreçlerinde çevreye verilebilecek olası zararları minimize ederek hareket eden MESSE MAKİNE, çevre bilincini kitlelere yayma adına da önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Bu doğrultuda MESSE MAKİNE olarak çevre politikamız;

Atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre etmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

MESSE MAKİNE olarak çevre ile ilgili temel düşüncemiz; üreteceğimiz makine ve ekipmanların karbon salınımının azaltılması, bu ürünlerin enerji verimliliğini ön planda tutup, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkenleri kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimliliği önceliğinde teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, doğayı koruyacak ve ekolojik dengeye pozitif katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri, ülkemize ve dünyaya yaymaktır.

MESSE MAKİNE olarak Doğa ve Çevre bilincinde iş geliştirme yapıyor olmanın gururu içerisideyiz.
Bizim için Kısaca ;

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.